Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Funginix®, Lamisil®, Lamisil® Dermgel, Lamisil® Singeldos, Terbinafin ABECE, Terbinafin Apofri, Terbinafin Rivopharm, Terbinafin Teva, Terbisil

ATC kod: D01AE15

Substanser: terbinafin, terbinafinhydroklorid

Bedömning

Lokal behandling med terbinafin kan ske under graviditet. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Absorptionen vid lokalbehandling med terbinafin är ringa och någon påverkan på fostret är inte sannolik. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 78 barn vars mödrar uppgivit användning av terbinafin som lokalbehandling. Två barn hade någon missbildningsdiagnos (1-2 förväntat). Två barn hade en förmaksseptumdefekt och ett barn hade polydaktyli.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.