Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Lamisil®, Terbinafin Actavis, Terbinafin Arrow, Terbinafin Bluefish, Terbinafin Ebb, Terbinafin Hexal, Terbinafin Medical Valley, Terbinafin Mylan, Terbinafin Orifarm, Terbinafin ratiopharm, Terbinafin STADA

ATC kod: D01BA02

Substanser: terbinafin, terbinafinhydroklorid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av systemisk användning av terbinafin under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör ske med försiktighet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över systemisk behandling med terbinafin har återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av terbinafin tabletter under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.