Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbutalin – för inhalation

Klassificering: 2

Preparat: Bricanyl Turbuhaler, Bricanyl®, Bricanyl® Turbuhaler®, Terbasmin Turbuhaler, Terbutaline Sulfate

ATC kod: R03AC03

Substanser: terbutalin, terbutalinsulfat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Erfarenheten av användning av terbutalin är betryggande och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med terbutalin för inhalation kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 369 barn vars mödrar uppgett användning av terbutalin som inhalationsmedel under tidig graviditet. Av dessa barn hade 321 (2,2%) någon missbildningsdiagnos (mot 300 förväntade, 2,1%). Sålunda en tämligen normal frekvens. Det fanns 25 barn mot 20 förväntade barn som hade gom- eller läppgomspalt, och 122 barn hade någon hjärtdefekt (mot 102 förväntade). Andelen barn som var födda för tidigt var som förväntat (6,2%). Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.