Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbutalin – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Bricanyl, Bricanyl LP, Bricanyl®, Bricanyl® Depot, Terbasmin, Terbutalin AL retard

ATC kod: R03CC03

Substanser: terbutalin, terbutalinsulfat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Systemiskt terbutalin kan användas enligt ordination, om kvinnan behöver peroral eller parenteral behandling.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 803 barn vars mödrar angivit systemisk användning av terbutalin i tidig graviditet. Av dessa hade 323 barn (2,2%) någon missbildning mot 309 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså tämligen normal. Det fanns inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad, utan för alla missbildningar förelåg det en god överensstämmelse mellan observerade och förväntade antal av specifika missbildningar.

Av barnen var 6,8% för tidigt födda (6,2% förväntade) och 2,9% var lätta för tiden (2,7% förväntade). Således föreligger en viss riskökning för för tidig födsel och/eller tillväxthämning hos fostren. ). I detta avseende går det dock inte att skilja mellan effekter av läkemedlet och effekter av grundsjukdomen. Vid astma sker dessutom oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.