Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terfenadin

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: terfenadin

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att terfenadin skulle vara fosterskadande.

Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med en ökad missbildningsrisk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 335 barn vars mödrar rapporterat användning av terfenadin eller dess huvudmetabolit fexofenadin under tidig graviditet. Av barnen hade 25 (mot 28 förväntade) en missbildningsdiagnos (1,9%), vilket snarast är en låg siffra. Ingen typ av missbildning var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter