Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriparatid

Klassificering: 2

Preparat: Forsteo®, Movymia

ATC kod: H05AA02

Substanser: teriparatid

Bedömning

Teriparatid bör om möjligt inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det är dock osannolikt att exponering skulle medföra någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Teriparatid är det aktiva fragmentet av humant parathormon. Inga studier av teriparatidbehandling under graviditet har återfunnits i litteraturen och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Det är dock osannolikt att denna kroppsegna substans skulle kunna ge fosterskador.

Uppdaterat: 2019-09-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter