Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terlipressin

Klassificering: 3

Preparat: Glypressin, Terlipressin SUN, Variquel

ATC kod: H01BA04

Substanser: terlipressin, terlipressinacetat

Bedömning

Terlipressin får inte ges under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet och denna fortsatt, kan möjligheten av fosterskada inte uteslutas. Om exponering skett i tidig graviditet skall patienten remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Indikationsområdet för terlipressin är behandling av blödande ösofagusvaricer. Substansen orsakar uteruskontraktion och minskar det uterina blodflödet och det kan inte uteslutas att detta kan leda till störning av graviditeten och även av fostrets utveckling. Användning under graviditet är därför kontraindicerat. Ingen erfarenhet av användning av terlipressin under graviditet finns, och hur stor risken kan vara för att en missbildning skall uppstå på grund av behandlingen kan därmed inte bedömas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter