Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Test för helicobacter

Klassificering: 1

Preparat: Diabact UBT, HeliCap

ATC kod: V04CX

Substanser: urea(C-13), urea(C-14)

Bedömning

Test för Helicobacter kan utföras utan risk under graviditet.

Bakgrund

Vid Helicobacter test tillförs en liten mängd 13C- eller 14C-urea. Urea är ett kroppseget ämne. Radioaktiviteten i preparatet är inte förenad med någon risk för ett foster. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter