Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tetrakain

Klassificering: 1

Preparat: Pliaglis, Pliapel, Rapydan, Tetrakain (färgad) APL, Tetrakain Bausch & Lomb

ATC kod: N01BA03, N01BB52, S01HA03

Substanser: tetrakain, tetrakainhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar eller ytanestesi med tetrakain kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Tetrakain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar samt som ytanestetikum vid ytliga kirurgiska ingrepp. Systemisk absorption är ringa och någon risk för fosterskada kan inte rimligen finnas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 17 barn, vars mödrar uppgivit användning av tetrakain i ögondroppar under tidig graviditet – ett barn hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2016-06-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.