Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tezakaftor

Klassificering: 2

Preparat: Symdeko, Symkevi

ATC kod: R07AX31

Substanser: tezakaftor

Bedömning

Det saknas erfarenhet av tezakaftor under graviditet. Behandling av gravida ska därför ske med stor återhållsamhet. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Tezakaftor har indikationen en viss typ av cystisk fibros (F508del-mutation i CFTR-genen) och verkar genom att öka andelen funktionella CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductanse regulator) protein, vilket underlättar kloridjontransporten. Djurstudier har inte visat på negativ fosterpåverkan i doser som inte var toxiska för moderdjuren [1]. Erfarenhet under graviditet saknas.

Tezakaftor ges i kombination med ivakaftor.

Uppdaterat: 2019-04-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. EMA. Assessment report Symkevi. EMA [www]. [updated 2018-07-26, cited 2019-04-26]. EMA

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter