Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Thymus vulgaris och zygis (kryddtimjan och röd timjan)

Klassificering: 2

Preparat: Bronwel

ATC kod: R05CA

Substanser: Thymus vulgaris (kryddtimjan) / Thymus zygis (röd timjan), Thymus vulgaris (kryddtimjan) / Thymus zygis (röd timjan) torkad ört, Thymus vulgaris (kryddtimjan) / Thymus zygis (röd timjan) torkad ört; torrt extrakt (5-9:1); vatten, Thymus vulgaris (kryddtimjan) / Thymus zygis (röd timjan) torkad ört; torrt extrakt (7-13:1); vatten

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Detta gäller även timjanprodukter för vilka det saknas uppgifter om hur de skulle kunna påverka fostret. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt ett sådant preparat i tidig graviditet.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Produkterna har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med produkter som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen. För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Extrakt av thymus vulgaris och zygis (kryddtimjan och röd timjan) är traditionella växtbaserade läkemedel som används bland annat vid förkylningssymptom [1]. Preparaten innehåller timjanolja som i ren form är toxisk [2]. Godkända naturläkemedel i form av sugtabletter eller orala lösningar innehåller dock betydligt lägre halter av oljan [1]. Inga studier av behandling med timjanpreparat under graviditet har återfunnits i litteraturen. En publicerad djurstudie tyder inte på fosterskadande effekt [3]. Sammantaget kan inte säkerheten för fostret bedömas men det är inte troligt att några betydande risker finns vid normal dosering.

Ovanstående bedömning av timjanprodukter avser de läkemedel som listas under rubriken preparat. Andra produkter kan innehålla ytterligare substanser som inte omfattas av denna granskning.

Uppdaterat: 2018-12-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Assessment report on Thymus vulgaris L, vulgaris zygis L, herba, Nov 2013. EMA [www]. [cited 2018-07-10]. Assessment report
  2. Red Thyme Oil. Toxbase [www]. [cited 2018-07-10]. www.toxbase.org
  3. Domaracký M, Rehák P, Juhás S, Koppel J. Effects of selected plant essential oils on the growth and development of mouse preimplantation embryos in vivo. Physiol Res. 2007;56(1):97-104. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter