Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiaprid

Klassificering: 2

Preparat: Tiaprid AL, Tiapridex

ATC kod: N05AL03

Substanser: tiaprid, tiapridhydroklorid

Bedömning

Användning av tiaprid under graviditet bör undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tiaprid är en substituerad benzamid som är en selektiv antagonist för centrala dopaminreceptorer. Substansen har egenskaper liknande sulpirid. Några epidemiologiska undersökningar av användning av tiaprid i tidig graviditet har inte återfunnits i litteraturen.

Behandling med neuroleptika kan teoretiskt påverka fostrets hjärnutveckling under både tidig och sen graviditet. Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvarig men övergående neurologisk påverkan av extrapyramidal natur hos barnet. Inga säkra hållpunkter för bestående skador finns. De övergående extrapyramidala effekterna vid sen exponering indikerar dock en CNS-påverkan hos barnet, vilket manar till försiktighet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för tiaprid.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter