Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiklopidin

Klassificering: 2

Preparat: Ticlid

ATC kod: B01AC05

Substanser: tiklopidin, tiklopidinhydroklorid

Bedömning

Erfarenhet av användning av tiklopidin under graviditet saknas till stor del. En eventuell fosterskadande effekt av tiklopidin kan därför inte bedömas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Erfarenhet saknas till stor del över användning av tiklopidin under graviditet. Vid behandling under sen graviditet finns möjligtvis risk för blödning hos fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder angivet att hon använt tiklopidin i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2019-12-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter