Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiklopidin

Klassificering: 2

Preparat: Ticlid

ATC kod: B01AC05

Substanser: tiklopidin, tiklopidinhydroklorid

Bedömning

En eventuell fosterskadande effekt av tiklopidin kan inte bedömas. Om exponering skett i tidig graviditet finns inga hållpunkter för att det av detta skäl finns anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga data över behandling med tiklopidin under graviditet har återfunnits i litteraturen. Eftersom indikationen för preparatet är arteriosklerotisk sjukdom torde risken för exponering under graviditeten vara ringa. Vid behandling under sen graviditet finns sannolikt en risk för blödning hos fostret. Inget fall av exponering för tiklopidin finns registrerat i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter