Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiludronsyra

Klassificering: 2

Preparat: Skelid

ATC kod: M05BA05

Substanser: dinatriumtiludronat, tiludronsyra

Bedömning

Användning av tiludronsyra under graviditet skall undvikas. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tiludronsyra används vid Pagets sjukdom. Användning under graviditet är inte sannolik. Erfarenhet av tiludronsyra under graviditet saknas. Substansen kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för tiludronsyra.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter