Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinidazol

Klassificering: 2

Preparat: Fasigyn®

ATC kod: P01AB02

Substanser: tinidazol

Bedömning

Erfarenheten av tinidazol under graviditet är begränsad. Tills vidare bör alternativ behandling, om möjligt, väljas under första trimestern. Om exponering skett för tinidazol finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Klinisk erfarenhet av tinidazol till gravida kvinnor är begränsad. I djurförsök har höga doser av tinidazol visat sig embryotoxiskt i form av ökad risk för fosterdöd. Dessa toxiska effekter på fostren är sannolikt sekundära till den höga dosens påverkan på mödrarna.

Under graviditet bör därför, tills ytterligare erfarenhet föreligger, tinidazol ges först efter särskilt övervägande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn, vars mödrar uppgivit användning av tinidazol i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter