Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinzaparin

Klassificering: 2

Preparat: Innohep, Innohep®

ATC kod: B01AB10

Substanser: tinzaparin, tinzaparinnatrium

Bedömning

Det är inte sannolikt att tinzaparin har en teratogen effekt men viss försiktighet kan ändå iakttas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Tinzaparin är ett lågmolekylärt heparin vars placentaövergång torde vara försumbar [1]. Det finns relativt stor erfarenhet av behandling med tinzaparin under graviditet [2], bland annat finns det 1042 barn registrerade i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar uppgivit att de har använt tinzaparin under graviditet. Av dessa hade 32 barn (3,1%) någon missbildningsdiagnos mot 22 förväntade (2,1%).

Missbildningsfrekvensen var alltså något förhöjd, och hela sju barn (1 förväntat), hade någon missbildning av könsorganen. Fyndet får tillsvidare förmodas vara ett slumpfynd. Annars var det inte någon särskild typ av missbildning som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60. PubMed
  2. Nelson-Piercy C, Powrie R, Borg JY, Rodger M, Talbot DJ, Stinson J et al. Tinzaparin use in pregnancy: an international, retrospective study of the safety and efficacy profile. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011;159:293-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter