Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiotepa

Klassificering: 3

Preparat: TEPADINA

ATC kod: L01AC01

Substanser: tiotepa

Bedömning

Behandling under första trimestern med tiotepa vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med tiotepa är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Tiotepa är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för tiotepa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för tiotepa.

Tiotepa kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på tiotepa vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med tiotepa, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter