Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tipranavir

Klassificering: 2

Preparat: Aptivus®

ATC kod: J05AE09

Substanser: tipranavir

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Tipranavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Tipranavir används vid HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Inga erfarenheter har återfunnits i litteraturen av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter