Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tirofiban

Klassificering: 2

Preparat: Aggrastat®

ATC kod: B01AC17

Substanser: tirofiban, tirofibanhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Erfarenheter av tirofibananvändning under graviditet saknas i stor utsträckning. Det finns inga hållpunkter för att tirofiban ökar risken för fosterskada, men substansen bör, speciellt under senare delen av graviditeten, användas med försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Det finns inga data över användning av tirofiban under graviditet. Indikationen för preparatet är främst svår angina pectoris och hotande koronarinfarkt. Vid behandling under sen graviditet kan risk för blödning hos fostret tänkas föreligga. Inget fall av exponering för tirofiban finns registrerat i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2018-07-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter