Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tizanidin

Klassificering: 2

Preparat: Sirdalud, Sirdalud Retard, Tizanidin "Teva", Tizanidin-TEVA

ATC kod: M03BX02

Substanser: tizanidin, tizanidinhydroklorid

Bedömning

Någon teratogen effekt av tizanidin är inte känd, mer erfarenheter av substansen under graviditet saknas till stor del. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tizanidin har central muskelavslappande effekt och används t.ex. vid spastiska tillstånd. Inget är känt om användning under graviditet, och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Preparatet är besläktat med klonidin, som inte anses vara fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 20 barn som exponerats för klonidin – inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.