Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tjäror

Klassificering: 1

Preparat: Ichtammol 1 % i Zinkliniment APL, Ichtammol i Essex kräm APL, Inotyol®, Meditar

ATC kod: D05AA

Substanser: ichtammol

Bedömning

Tjärpreparat för utvärtes behandling kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Man torde kunna bortse från systemisk absorption vid utvärtes behandling med tjärpreparat och risken för fosterskada är rimligen obefintlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tio barn, vars mödrar uppgivit användning av tjärpreparat i tidig graviditet – inget av barnen hade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.