Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tobramycin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Tobradex, Tobrasone, Tobrex Depot, Toflacort

ATC kod: S01AA12, S01CA01

Substanser: tobramycin, tobramycinsulfat

Bedömning

Tobramycin ögondroppar kan användas under graviditet utan risk.

Bakgrund

Någon betydelsefull systemisk övergång är inte trolig vid användning av tobramycin ögondroppar som därmed kan användas under graviditet utan ökad risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn som hade använt tobramycin ögondroppar – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter