Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tokainid

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: tokainid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av tokainid under graviditet och eventuella teratogena risker kan inte bedömas. Tokainid under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tokainids indikation är allvarliga ventrikulära takyarytmier och användning under graviditet kommer inte att vara vanligt. Inga epidemiologiska data över användning av tokainid under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter