Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tokoferol (vitamin E)

Klassificering: 1

Preparat: Bio-E-Vitamin, E-vidon®, E-vimin®, Ido®-E

ATC kod: A11HA03

Substanser: all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)

Bedömning

E-vitamin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns ingen orsak att tro att E-vitamin skulle vara teratogent. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 345 barn födda av kvinnor, som rapporterat användning av E-vitamin i tidig graviditet. Av dessa hade 13 barn (3,8%) någon missbildning mot 7 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen tycks således vara något hög. Det är inte troligt att missbildningarna har med användandet av E-vitamin att göra.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter