Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tokofersolan

Klassificering: 2

Preparat: Aqua-E, Vedrop

ATC kod: A11HA03, A11HA08

Substanser: tokofersolan

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av tokofersolan under graviditet. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet. Om behandling sker, är det viktigt att denna sköts av specialist. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan har använt tokofersolan i tidig graviditet.

Bakgrund

Tokofersolan är ett vattenlösligt vitamin E. Indikationen är brist vid t.ex. malabsorption av framför allt fett hos barn och ungdomar med kronisk kolestas. Inga reproduktionstoxikologiska effekter är kända inklusive teratogena. Ringa erfarenhet finns av behandling av gravida. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter