Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tolkapon

Klassificering: 2

Preparat: Tasmar®

ATC kod: N04BX01

Substanser: tolkapon

Bedömning

Användning av tolkapon under graviditet skall för säkerhet skull tillsvidare undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tolkapon används vid parkinsonism och potentierar effekten av L-dopa. Användning under graviditet är förmodligen ovanligt. Behandling med L-dopa under graviditet anses inte innebära någon risk för fostret, men eftersom erfarenheterna är ytterst begränsade kan det finnas skäl för försiktighet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering angiven.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter