Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tolterodin

Klassificering: 2

Preparat: Detrusitol, Detrusitol SR, Detrusitol®, Detrusitol® SR, Tolterodin 2care4, Tolterodin Actavis, Tolterodin Ebb, Tolterodin Mylan, Tolterodin Orifarm, Tolterodin Pfizer, Tolterodin Sandoz, Tolterodin STADA, Tolterodine Accord, Tolterodine Sandoz, Tolterodine Teva

ATC kod: G04BD07

Substanser: tolterodin, tolterodintartrat

Bedömning

Med tanke på djurexperimentella fynd, vilkas relevans för den kliniska situationen dock är tveksam, bör tolterodin undvikas i tidig graviditet. Om exponering skett finns det inga skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av tolterodin under tidig graviditet är begränsade. I djurförsök har embryotoxiska effekter iakttagits vid hög dos. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn vars mödrar uppgivit användning av tolterodin i tidig graviditet – barnen hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.