Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topotekan

Klassificering: 3

Preparat: Hycamtin, Hycamtin®, Potactasol, Topotecan Accord, Topotecan Actavis, Topotecan Ebewe, Topotecan Fresenius Kabi, Topotecan Hospira

ATC kod: L01XX17

Substanser: topotekan, topotekanhydroklorid

Bedömning

Behandling med topotekan under första trimestern innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Topotekan är ett cytostatikum som används främst vid metastaserande ovarialcancer. Ingen erfarenhet finns av användning i tidig graviditet, men det är rimligt att substansen utövar en fosterskadande effekt. Som en följd av verkningmekanismen kan topotekan vara gentoxiskt. Det är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart hur stor risken är för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för topotekan.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.