Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Toremifen

Klassificering: 2

Preparat: Fareston®

ATC kod: L02BA02

Substanser: toremifen, toremifencitrat

Bedömning

Toremifen skall inte användas under graviditet. Om exponering skett under graviditet kan möjligheten av skador inte uteslutas men förmodligen är risken inte särskilt stor. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Toremifen har såväl antiöstrogena som östrogena effekter och dess huvudsakliga användningsområde är bröstcancer. Obetydlig erfarenhet finns av användning under graviditet. Enstaka fallrapporter talar inte för en uttalad riskökning för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen exponering för toremifen angiven.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Hirsimaki Y, Beltrame D, McAnulty P, Tesh J, Wong L. Preliminary investigations of the reproductive consequences of toremifene citrate treatment. Toxicologist 1990;10:223  .

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter