Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trientin

Klassificering: 2

Preparat: Cufence, Cuprior, Syprine, Trientine Dihydrochloride, Trientine Dihydrochloride Univar BV

ATC kod: A16AX12, M01C, M01CX

Substanser: trientin, trientindihydroklorid, trientintetrahydroklorid

Bedömning

Tills mer epidemiologiska data finns bör trientin, om möjligt, inte ges under graviditet. Om behandling ändå sker, bör denna skötas av specialist på Wilsons sjukdom. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Trientin används vid Wilsons sjukdom hos patienter som inte tål penicillamin. I djurförsök finns inga tecken på fosterskadande effekter. Då behandling under graviditet ännu inte har studerats kan det vara lämpligt att tillsvidare försöka undvika sådan användning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon kvinna har använt trientin i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2019-12-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.