Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trihexyfenidyl

Klassificering: 2

Preparat: Pargitan®, Pargitan® mite

ATC kod: N04AA01

Substanser: trihexyfenidyl, trihexyfenidylhydroklorid

Bedömning

Om indikation för trihexyfenidyl-behandling föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av trihexyfenidyl under graviditet är begränsade, men antikolinerga läkemedel har inte satts i samband med teratogena risker.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn vars mödrar uppgivit användning av trihexyfenidyl i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter