Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trilostan

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: trilostan

Bedömning

Trilostan är kontraindicerat under önskad graviditet. Om kortvarig exponering skett i tidig graviditet och graviditeten ändå fortsatt finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Ett riktat ultraljud kan dock vara indicerat.

Bakgrund

Trilostan är en 3-beta-hydroxylashämmare i steroidsyntesen vilken bl.a. hämmar progesteronsyntesen. Indikationen är abort i andra trimestern, då medlet ges tillsammans med prostaglandin, samt behandling av Cushings syndrom i vissa fall.

Genom sin verkningsmekanism är substansen kontraindicerad under graviditet som önskas fortsätta. Inga reproduktionstoxikologiska undersökningar finns publicerade förutom studier av effektiviteten hos människa vid planerad abort. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter