Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimetrexat

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: trimetrexat

Bedömning

Användning av trimetrexat under början av graviditeten bör undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Trimetrexat användes vid behandling av pneumocystis carinii-pneumoni. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns rapporterad och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter