Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triptorelin

Klassificering: 2

Preparat: Gonapeptyl, Gonapeptyl Depot, Moapar, Pamorelin®

ATC kod: L02AE04

Substanser: triptorelin, triptorelinacetat, triptorelinembonat

Bedömning

Behandling med triptorelin under pågående graviditet bör undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om triptorelin

Fem av exponeringarna i födelseregistret gällde triptorelin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. 

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för triptorelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.