Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trometamol

Klassificering: 2

Preparat: Addex®-THAM, Tribonat

ATC kod: B05BB03, B05XX02

Substanser: trometamol

Bedömning

Erfarenhet av trometamol under graviditet saknas till stor del men substansen kan förmodligen användas under graviditet utan risk för fostret. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Trometamol eller THAM utgör en buffertlösning för behandling av acidos. Inga publicerade epidemiologiska studier över användning under graviditet har återfunnits. Det är inte sannolikt att substansen skulle kunna ha en fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar rapporterat användning av substansen under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men det ena barnet var fött för tidigt.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter