Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tropikamid

Klassificering: 1

Preparat: Mydrane, Mydriacyl, Mydriasert, Tropikamid Bausch & Lomb, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: S01F, S01FA06, S01FA56

Substanser: tropikamid

Bedömning

Tropikamid administrerat som ögondroppar eller via intrakameral injektion kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Viss systemisk absorption av tropikamid från ögondroppar och vid intrakameral administrering kan ske men någon fosterskadande effekt av parasympatikolytika är inte känd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio barn vars mödrar angivit användning av tropikamid i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-06-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.