Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tropisetron

Klassificering: 2

Preparat: Navoban, Navoban®

ATC kod: A04AA03

Substanser: tropisetron, tropisetronhydroklorid

Bedömning

Det finns inga erfarenheter av användning av tropisetron under tidig graviditet. Man kan således knappast bedöma huruvida tropisetron har en fosterskadande effekt hos människa. Med de begränsade användningsområden, som föreligger, är risken för exponering i tidig graviditet relativt liten. Om kvinnan har använt tropisetron i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tropisetron är en selektiv 5-HT3-antagonist med antiemetiska egenskaper. Preparatet används främst vid illamående/kräkningar i samband med kemoterapi och strålning samt postoperativt. Föga erfarenhet finns för användning under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter