Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tuberkulin

Klassificering: 1

Preparat: Tuberculin PPD, Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines, Tuberkulin PPD RT23 SSI, TUBERSOL, TUBERTEST, solution injectable

ATC kod: V04CF01

Substanser: tuberkulin renat proteinderivat (PPD)

Bedömning

Tuberkulin kan ges under graviditet.

Bakgrund

Tuberkulin kan omöjligen påverka en graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn vars mödrar rapporterat att de fått tuberkulintest gjort i början av graviditeten – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.