Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tyreotropin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Thyrogen

ATC kod: H01AB01

Substanser: tyreotropin alfa

Bedömning

Tyreotropin använt vid radiojodskintigrafi torde i sig inte innebära någon fosterkaderisk men tillförseln av en hög dos radiojod vid undersökningen är olämpligt under graviditet och kan leda till skada på fostrets sköldkörtel. Om exponering skett i tidig graviditet finns det knappast något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tyreotropin-alfa används vid radiojodskintigrafi och tillförs normalt vid två tillfällen med 24 timmars mellanrum. Det finns djurexperimentella studier där missbildningar framkallats med tyreotropin men deras relevans är oklar.

Inget är känt om någon teratogen effekt hos människa. Den vid radiojodskintigrafi tillförda mängden radiojod kan tänkas skada fosterthyreoidea och exponering under graviditet bör undvikas och torde vara ovanlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju fall med denna exponering angiven. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter