Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Umeklidinium

Klassificering: 2

Preparat: ANORO ELLIPTA, Incruse Ellipta, Trelegy Ellipta

ATC kod: R03AL03, R03AL08, R03BB07

Substanser: umeklidinium, umeklidiniumbromid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Det saknas dock erfarenhet av behandling med umeklidinium under graviditet men inget tyder på att läkemedlet skulle ha negativ fosterpåverkan. Behandlingen kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Umeklidinium är en bronkdilaterare av antikolinerg typ som används vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det saknas erfarenhet av behandling under graviditet. I djurförsök har ingen negativ påverkan setts på fosterutvecklingen i de doser som används kliniskt.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Incruse. Public Assessment Report 2014-02-20 https://goo.gl/110jlV
  2. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  3. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.