Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Unoproston

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: S01EE02

Substanser: unoprostonisopropyl

Bedömning

Unoproston bör liksom andra prostaglandin F2 alfa-analoger undvikas under graviditet om andra likvärdiga behandlingsmöjligheter finns. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Unoproston är en prostaglandin F2 alfa-analog med multipla effekter på ett flertal organsystem inklusive uterus. Substansen minskar intraokulärt tryck genom att öka det uveosklerala utflödet av kammarvatten och indikationerna är öppenvinkelglaukom och okulär hypertension.

Erfarenhet av behandling av gravida kvinnor saknas men substansen är teratogen i djurförsök men först vid höga doser. Om det senare är kliniskt relevant vid de låga plasmakoncentrationer som uppstår hos kvinnan efter lokal behandling av ögat är inte känt. Vid andvändning av kombinationen med timolol i sista trimestern bör risken för fostret med betablockerare beaktas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter