Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Urofollitropin

Klassificering: 2

Preparat: Bravelle, Fostimon, Fostimon Set

ATC kod: G03GA04

Substanser: urofollitropin

Bedömning

Urofollitropin skall inte användas under graviditet. Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med urofollitropin saknas. Substansen har dock inte visat teratogena egenskaper i djurförsök. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Urofollitropin är högrenat humant FSH. Indikationen är vissa former av kvinnlig infertilitet som anovulation, hyperstimulering av ovarierna inför assisterad befruktning såsom in vitro fertilisering/embryo transfer med mera.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 21 barn vars mödrar rapporterat användning av urofollitropn i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter