Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ursodeoxycholsyra

Klassificering: 2

Preparat: Destolit 150 mg tablets, Ursochol, Ursodeoxycholic acid Orion, Ursofalk, Ursofalk®, Ursogrix, Ursosan

ATC kod: A05AA02

Substanser: ursodeoxicholsyra

Bedömning

Viss erfarenhet finns av användning av ursodeoxicholsyra i sen graviditet. Däremot är erfarenheten i tidig graviditet fortfarande begränsad och läkemedlet bör inte användas under den perioden. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier som bedömer riskerna för missbildningar efter att ursodeoxycholsyra använts under graviditet har återfunnits i litteraturen. Viss erfarenhet finns dock av behandling av intrahepatisk kolestas i sen graviditet där annan fosterpåverkan än missbildningar undersökts [1–2]. Metaanalyser har visat förbättrat graviditetsutfall med bland annat färre barn som behöver vård på neonatalavdelning efter behandling med ursodeoxycholsyra [1–2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 117 barn vars mödrar rapporterat användning av substansen i tidig graviditet. Två av barnen (mot 2-3 förväntade), hade någon missbildningsdiagnos. Det ena barnet hade en ösofagusatresi, det andra hade ventrikelseptumdefekt, förmaksseptumdefekt och gomspalt.

Hela 25 av de 117 barnen (21%) var födda prematurt mot 6.2% förväntade, och sju (mot 3 förväntade) var små för tiden. Man kan inte utesluta en läkemedelseffekt, men det är rimligt att anta att sambanden beror på moderns ålder, sjukdom och eventuella interventioner. Det är dokumenterat att svår intrahepatisk kolestas i sig är kopplat till sämre graviditetsutfall [3].

Uppdaterat: 2018-02-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Bacq Y, Sentilhes L, Reyes HB, Glantz A, Kondrackiene J, Binder T et al. Efficacy of ursodeoxycholic acid in treating intrahepatic cholestasis of pregnancy: a meta-analysis. Gastroenterology. 2012;143(6):1492-501. PubMed
  2. Kong X, Kong Y, Zhang F, Wang T, Yan J. Evaluating the effectiveness and safety of ursodeoxycholic acid in treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: A meta-analysis (a prisma-compliant study). Medicine (Baltimore). 2016;95(40):e4949. PubMed
  3. Brouwers L, Koster MP, Page-Christiaens GC, Kemperman H, Boon J, Evers IM et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: maternal and fetal outcomes associated with elevated bile acid levels. Am J Obstet Gynecol. 2015;212(1):100e1-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.