Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot difteri

Klassificering: 1

Preparat: Boostrix, Boostrix®, Boostrix® Polio, Difteri SSI, Difterivaccin "SSI", Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff, diTeBooster, diTekiBooster, Hexavac®, Hexyon, Infanrix®, Infanrix® hexa, Infanrix® Polio, INFANRIX®-IPV+Hib, Infanrix®-Polio+Hib, Pentavac, Pentavac®, Td-pur, Td-RIX, Tetadif, Tetravac®, Triaxis®

ATC kod: J07AF01, J07AJ52, J07AM51, J07CA02, J07CA06, J07CA09

Substanser: Corynebacterium diphtheriae toxoid

Bedömning

Difterivaccin kan ges under graviditet utan att öka risken för fosterskador.

Bakgrund

Vaccin mot difteri är baserat på difteritoxoid och ingår också tillsammans med andra vacciner i olika kombinationspreparat. Det finns inga hållpunkter för att difterivaccination skulle innebära någon risk för fosterskada. I en tidig studie fann man efter 75 exponeringar i tidig graviditet ingen ökad risk för missbildning [1]. Data tyder också på att vaccinet är säkert under sen graviditet [2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 57 barn, vars mödrar uppgivit att de fått vaccination mot difteri i tidig graviditet. Ett barn hade en missbildningsdiagnos, en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2019-02-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Griffin JB, Yu L, Watson D, Turner N, Walls T, Howe AS et al. Pertussis Immunisation in Pregnancy Safety (PIPS) Study: A retrospective cohort study of safety outcomes in pregnant women vaccinated with Tdap vaccine. Vaccine. 2018;36(34):5173-5179. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.