Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot fästingburen encefalit

Klassificering: 2

Preparat: Encepur®, Encepur® Barn, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, FSME-IMMUN Erwachsene (Vuxen), FSME-IMMUN Junior, FSME-IMMUN Vuxen

ATC kod: J07BA01

Substanser: fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen

Bedömning

Även om risken för en fosterskadande effekt är ringa vid vaccination mot encefalit bör vaccination inte ske under tidig graviditet. Om sådan skett finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vaccin mot fästingburen virusencefalit är baserat på inaktiverat virus. Inga data finns publicerade över användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 100 barn vars mödrar uppgivit sådan vaccination i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.