Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot gula febern

Klassificering: 2

Preparat: Stamaril®

ATC kod: J07BL01

Substanser: gula febern-virus, stam 17D, levande försvagat

Bedömning

Vaccination mot gula febern skall helst undvikas under graviditet men om behovet är stort måste riskerna för fostret betraktas som små. Om vaccination skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vaccin mot gula febern bygger på levande, försvagat virus och risken att virus går över till fostret gör att vaccination under graviditeten bör undvikas. En brasiliansk studie såg inte någon ökad risk för allvarliga missbildningar i ett material som omfattade 304 barn till mödrar som blivit vaccinerade mot gula febern under graviditeten. Man tyckte sig dock se en något ökad förekomst av nävus bland exponerade barn.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn vars mödrar uppgivit vaccinering mot gula febern i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Cavalcanti DP, Salomão MA, Lopez-Camelo J, Pessoto MA, Campinas Group of Yellow Fever Immunization during Pregnancy. Early exposure to yellow fever vaccine during pregnancy. Trop Med Int Health 2007;12:833-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter