Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot haemophilus influenzae typ B

Klassificering: 1

Preparat: Act-HIB®, Hexavac®, Hexyon, Infanrix® hexa, INFANRIX®-IPV+Hib, Infanrix®-Polio+Hib, Pentavac, Pentavac®

ATC kod: J07AG01, J07CA04, J07CA06, J07CA09

Substanser: Haemophilus influenzae typ B polysackarid

Bedömning

Om vaccin mot haemophilus influenzae typ B används under graviditet finns inget skäl att tro att detta skulle kunna verka fosterskadande.

Bakgrund

Vaccin mot haemophilus influenzae typ B ges främst till barn och ingår tillsammans med andra vacciner i olika kombinationspreparat. Exponering under graviditet är sällsynt. Vaccinet innehåller ett konjugat av polysackarider och tetanustoxoid. Om en gravid kvinna fått vaccinet torde det vara uteslutet att fosterskada skulle uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar uppgivit sig ha fått sådant vaccin – inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.