Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot hepatit

Klassificering: 2

Preparat: Ambirix®, Avaxim®, Engerix®-B, Epaxal®, Fendrix, Havrix, Havrix 1440, Havrix®, HBVAXPRO®, Hexavac®, Hexyon, Infanrix® hexa, Twinrix® Paediatric, Twinrix® Vuxen, Vaqta®, ViATIM®

ATC kod: J07BC01, J07BC02, J07BC20, J07CA09, J07CA10

Substanser: hepatit a-virus, hepatit A-virus, inaktiverat antigen, hepatit A-virus, stam RG-SB, inaktiverat antigen, hepatit b-virus, hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg), hepatitvirus

Bedömning

Det är inte troligt att vaccination mot hepatit skulle kunna leda till fosterskada, men försiktighet bör rekommenderas tills mera erfarenhet finns. Om sådan vaccination skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Vaccin mot hepatit kan antingen vara ett hepatit B ytantigenvaccin eller ett vaccin baserat på inaktiverat hepatitvirus A eller en kombination av båda. Hepatit B-vaccin ingår också i kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, pertussis, hepatit B, polio och haemophilus influenzae typ B. Det finns även kombinationspreparat med hepatit A- och tyfoidvaccin. Viss erfarenhet finns av hepatitvaccination under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 596 barn vars mödrar uppgivit vaccination mot hepatit i tidig graviditet. Elva barn hade någon missbildningsdiagnos mot 12-13 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Av mödrarna hade 52 fått vaccin mot hepatit B. Ett av dessa barn hade en missbildningsdiagnos vilket är en normal frekvens (ett förväntat). Barnet var dock multipelt missbildat: låg spina bifida, kloakmissbildning samt kroppsväggsdefekt. Det är omöjligt att avgöra om det finns något samband mellan skadan och vaccinationen.

Bland barnen hade 421 exponerats för vaccin mot hepatit A. Av dessa hade sju någon missbildningsdiagnos mot 8-9 förväntade. Ett barn hade gomspalt, ett megakolon, ett barn hydronefros, ett barn polycystisk njure och ett barn hade lunghypoplasi.

I 77 fall hade mödrarna fått vaccin mot hepatit A och B i kombination, ett av dessa barn hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntat) – barnet hade polydactyli.

Det finns ingen exponering för kombinationsvaccin med hepatit B och barnvacciner beskrivna ovan.

Uppdaterat: 2018-09-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.