Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot japansk encefalit

Klassificering: 2

Preparat: IXIARO®, Japansk Encephalit, Vaccin Mot Japansk Encefalit

ATC kod: J07BA02

Substanser: japanskt encefalitvirus, japanskt encefalitvirus, stam Nakayama, inaktiverat, japanskt encefalitvirus, stam SA14-14-2, inaktiverat

Bedömning

Vaccin mot japansk encefalit bör endast användas under graviditet på strikta indikationer. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Medlet är ett nyligen introducerat inaktiverat vaccin mot japansk encefalit. Erfarenhet av vaccination av gravida kvinnor saknas. Eftersom vaccinet är inaktiverat bör det kunna användas under graviditet, men endast på de strikta rekommendationer som gäller för vaccination mot denna sjukdom. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.